Christmas 2017

Christmas at PiliP Palas

AFTERNOON PARTY WITH SANTA AT PILI PALAS

The children will get the opportunity to visit Santa’s grotto where they will each receive a gift. This will be followed by a hot meal (menu choice is Chicken Nuggets, Cheese and Tomato Pizza or Sausage with Chips) and a session in our newly opened Playzone - suitable for all young children.
Dates available are Monday 11th, Tuesday 12th and Monday 18th December between 3.30 and 5.30pm.
Advance booking is required. For all bookings and enquiries please call Claire on 01248 712474 or email claire@pilipalas.co.uk
Price = £8.95 per child (adults free)
Annual ticket holders – 10% off

PARTI PRYNHAWN YN PILI PALAS HEFO SION CORN

Bydd y plant yn cael cyfle i gyfarfod a derbyn anrheg gan Sion Corn yn ei grotto. Ar ol hynny bydd pob plentyn yn cael pryd o fwyd poeth (dewis o Pizza, nuggets neu sosej efo sglodion) a sesiwn yn yr adeilad chwarae meddal newydd – sydd yn addas ar gyfer plant ifanc o bob oed.
Dyddiadau’r parti – dydd Llun 11eg, dydd Mawrth 12fed, a dydd Llun y 18fed o Ragfyr – rhwng 3:30 a 5:30 y prynhawn.
Mae’n rhaid archebu lle ymlaen llaw. Er mwyn cadw lle, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch hefo Claire ar 01248 712474 neu ar e-bost claire@pilipalas.co.uk
Pris = £8.95 y plentyn (rhieni am ddim)
Gostyngiad o 10% i ddeiliaid tocynnau blwyddyn.