Croeso i Fyd Natur Pili Palas!

Atyniad teuluol gorau Ynys Mon!


Mae diwrnod allan ym Mhili Palas yn brofiad hudolus ar gyfer yr holl deulu – dim ots beth yw'r tywydd! Felly dewch i mewn i'r awyrgylch trofannol – i ganol y planhigion lliwgar a'r rhaeadrau ble mae'r gloynnod byw annhygoel yn hedfan o'ch amgylch. Dyma fud hudolus Pili Palas.

Ond mae llawer, lawer mwy i'w weld. Cewch gyfarfod Charlie, Elvis, Jake a llu o adar cyfeillgar eraill yn y ty adar. Mae gennym ddigonedd o nadroedd a madfallod o bob math – a mi fyddwch yn siwr o gael cyfle i'w cyfarfod yn ein sesiynau cyffwrdd poblogaidd.

If someone in your family likes bugs then they'll have the time of their life in our bug-zone – home to our hissing cockroaches, millipedes, locusts, giant snails and much more. Then we dare you to visit the tropical lair of tarantulas, scorpions and fire-bellied toads. Don't forget pets' corner where you can meet the rabbits and guinea pigs. Take a walk through our farmyard where our pygmy goats Milly and Molly live happily with Bert and Ernie – our gorgeous Kune Kune pigs – and all our hens and cockerels.

'Da ni'n siwr y byddwch wrth eich boddau yn cyfarfod aelodau newydd teulu anifeiliaid Pili Palas - John, Paul, George a Ringo – y 4 meerkat!!!

Ar ol i chi weld yr anifeiliaid, a chrwydro ar hyd ein llwybr natur, mae digonedd o gyfleodd i'r plant chwarae. Gyda stafell chwarae meddal, ar gyfer y rhai ieuengaf, a chastell bownshio fawr; parc antur; 'sgubor chwarae gyffrous a chastell chwarae Lenny – mi fyddan' nhw'n hapus am oriau.

Mae digonedd o ddewis o bethau i'w prynu yn ein siop a mae'r caffi yn gweini bwyd cartref blasus – os byddwch yn lwcus 'falle cewch fwrdd wrth y ffenest er mwyn gwylio'r meerkats yn tyrchio ac yn chwarae tra rydych yn bwyta.

Er mwyn cael gwybod mwy am bopeth sydd gan Pili Palas i'w gynni – ewch am dro o amgylch ein safle.

Twitter Facebook YouTube Twitter