• slide 2
  Croeso!
  There's lots to see and do here at Pili Palas!
 • slide 2
  Atyniad teuluol gorau Ynys Mon!
 • slide 3
  Get Up Close...
  ... to some of our creatures!
 • slide-47

Prices & Info

Check our opening times and prices...
Find out more

Birthday Parties

Tropical birthday parties at Pili Palas are great fun & educational too!
Find out more

Watch our Video

Get a taste of what's on offer here at Pili Palas by watching our new video.
Watch Now!
Croeso i Fyd Natur Pili Palas!
Atyniad teuluol gorau Ynys Mon!

content_img_1

Mae diwrnod allan ym Mhili Palas yn brofiad hudolus ar gyfer yr holl deulu – dim ots beth yw’r tywydd. Felly dewch i mewn i’r awyrgylch trofannol – i ganol y planhigion lliwgar a’r rhaeadrau – ble mae’r gloynnod byw annhygoel yn hedfan o’ch amgylch. Dyma fyd hudolus Pili Palas.

Ond mae llawer iawn mwy i’w weld. Cewch gyfarfod , a sgwrsio, hefo’r ddau Charlie, Del, Elvis, Rudolph a Jake yn y ty adar. Mae gennym nadroedd a madfallod o bob math – a gwnewch y mwyaf o’r cyfle i’w cyfarfod yn ein sesiynau “Dyma’n Hanifeiliaid” poblogaidd.

Os oes rhywun yn eich teulu chi’n mopio ar drychfilod a phryfed o bob math yna mi gawn nhw fodd i fyw yn ein “Stafell Trychfilod” – cartref y chwilod duon hislyd, locustiaid, malwod mawr Affrica a llawer mwy. Wedi hynny – mentrwch i’r guddfan drofannol lle mae’r sgorpions, y tarantwlaod a’r morgrug yn llechu.

Gwnewch yn siwr nad ydych yn methu ein meerkats doniol a mae llawer mwy o anifeiliaid i’w cyfarfod yn ein Ysgubor Fferm – mulod, geifr, moch, defaid, cwningod a moch cwta.

Ar ol i chi weld yr anifeiliaid; a chrwydro ar hyd ein llwybr natur – ble bydd ein alpacas cyfeillgar yn eich gwylio wrth i chi gerdded heibio – ac ymweld a’r guddfan gwylio adar – mae hi’n amser chwarae!! Gyda stafell chwarae meddal, ar gyfer y rhai ieuengaf; castell bownsio anferth; parc antur hefo weiran-zip a ‘sgubor chwarae gyffrous – mi fydd plant o bob oed yn hapus am oriau.

Mae digonedd o bethau lliwgar, cyffrous a gwahanol i’w prynu yn ein siop a mae’r caffi yn gweini bwyd cartref blasus. Os byddwch yn lwcus ‘falle cewch chi fwrdd wrth y ffrenest er mwyn gwylio’r meerkats yn tyrchio ac yn chwarae tra rydych yn bwyta.

Er mwyn cael gwybod mwy am bopeth sydd gan Pili Palas i’w gynnig – ewch am dro o amgylch y safle yma.


 

Mini Gallery

Facebook